alanya property
alanya property
alanya property
property alanya nations flags
Om oss
Hovedside
Selskapets profil
Servicepakke
Eiendomsforvaltning
Kjøpsprosedyrer
Gjesteboken
Turkey
Antalya
boliglån
Om Alanya
Hvorfor investere i Tyrkia
Samarbeidspartnere
Kontakt oss
Våre tilbud
Søk
Leiligheter
Villaer
Hotels
Tomter
våre prosjekter
Ekstra
Nyttige linker
property alanya
Alanya
Antalya

alanya real estate
property alanya Søk property alanya Leiligheter property alanya Villaer property alanya Hotels property alanya Tomter property alanya våre prosjekter property alanya alanya real estate
 
alanya property

Kjøpsprosedyrer

 

 

Antalya Real Estates bistår sine klienter under alle trinn i prosessen ved boligkjøp gjennom Antalya Real Estates.

 

Det ytes profesjonell assistanse ved kjøp av eiendom gjennom følgende områder:

 

Betaling

Betalingsbetingelsene forhandles individuelt for hver enkelt eiendomshandel. F.eks. er betalingsbetingelsene for et ferdig bygg ikke alltid de samme som ved kjøp av et planlagt bygg i etableringsfasen. Kontakt oss vennligst for detaljer i hver enkelt sak.

 

 

Finansiering

Antalya Real Estates har kontakt med uavhengige finansieringsrådgivere, hvor du kan få rådgivning i forbindelse med ditt eiendomskjøp i Tyrkia. Antalya Real Estates mottar intet honorar i den forbindelse. Du kan fritt velge den rådgiver du måtte ønske. De rådgivere vi anbefaler har eiendomshandel som spesialfelt.

 

 

Lovmessige krav

 • Kjøper, eller dennes offisielle representant, er den eneste personen som kan signere eierforhold på det rettslige skjøtet (TAPU). Kjøper/kjøperne, eller dennes representant, må møte personlig på skjøtekontoret for å avslutte og signere det endelige kjøpsdokumentet, skødet.
 • Kopi av kjøpers / kjøpernes gyldige pass.
 • 2 stk. passfoto i farger.
 • Dersom eiendommen erverves som joint venture, skal der foreligge kopi av samtlige personers gyldige pass samt 2 stk. fargepassfoto av hver.

 

Kjøp av eiendom

 

Kjøp av eiendom i Tyrkia er en fornuftig investering. Antalya Real Estates finner eiendommer til gunstige priser i mange prisklasser. Vårt personell står til din disposisjon under hele kjøpsprosessen med alle formaliteter, slik at din handel skal være enkel og risikofri for deg.

 • ‘Land Registry Office’ – det lokale skjøtekontoret, som er et statlig kontor, er det eneste kontoret som har tillatelse til å overføre eierforhold av en eiendom til ditt navn. Den nye eieren av eiendommen mottar et skjøte, TAPU på tyrkisk. Skjøtet / TAPU er det offisielle dokumentet som beviser eierforholdet på en eiendom.
 • Betingelsene for at utlendinger kan erverve eiendom i Tyrkia er nedfelt i Land Registry Act nr. 2644. Utlendinger kan kjøpe eiendom i byområder. Ifølge reglene om "militært forbudt område" kan eiendom i disse områder ikke kjøpes, overføres til eller leies av utlendinger. Utlendinger som ønsker å kjøpe eiendom må gjennom det lokale skjøtekontoret søke om tillatelse hos de militære myndighetene. Behandlingstiden på søknaden er ca to måneder. Skjøtet utarbeides etter at man har mottatt tillatelse fra de militære myndighetene.

 

Ekstra omkostninger

 • Overdragelsesskatt er 4 %. Beløpet det skal svares skatt av, er den verdi som er angitt på skjøtet. Skatten er fast, basert på verdien samt beliggenheten av eiendommen og betales til Ziraat Bank. Dette beløpet er lavere enn den reelle verdien av eiendommen og skatten beløper seg gjerne til ca. 300 € - 5.000 €
 • Generelle avgifter € 41.
 • Autoriseret tolk € 50. Loven krever at det skal være en autoriseret tolk tilstede ved utstedelsen av skjøtet. Oversettelsen bekreftes med tolkens underskrift.
 • Omkostninger for tillatelse til TAPU hos de militære myndigheder i Izmir € 30.
 • Avgift for autoriseret tolk ved Notarius Publicus € 50.
 • Registreringsavgift til det lokale skjøte/TAPU kontoret € 40.
 • Provisjon 3% av salgsprisen på eiendommen eller tomten.

 

Elektrisitet

 

Nytt abonnement på strømforsyning ca. € 100 (engangsomkostning).

 • Overførsel av navn på eksisterende abonnement € 20 (engangsomkostning).
 • Pris pr. kwh ca. € 0,20.

 

Vann

 

Nytt abonnement på vannforsyning ca. € 60 (engangsomkostning).

 • Overførsel av navn på eksisterende abonnement € 30 (engangsomkostning).
 • Pris pr. m³ ca. € 0,80.
properties alanya  
alanya property | turkey apartment | belek villa | side real estate | alanya vastgoed | property in europe
alanya